Rejestracja czasu pracy i zarządzanie czasem pracy

Zgodny z Kodeksem Pracy i orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: niezawodny, obiektywny, dostępny dla wszystkich pracowników

Zaoszczędź 90% wysiłku administracyjnego dzięki cyfrowemu zarządzaniu czasem

Dowolnie konfigurowalne profile rejestracji czasu pracy dla wszystkich pracowników

Zarezerwuj bezpłatny webinar z wieloma cennymi wskazówkami.

Rejestracja czasu pracy możliwa jest wszędzie:

Idealny dla wszystkich pracowników biurowych i pracujących zdalnie: rejestracja czasu pracy i przerw za pomocą komputera.

Wygodne rejestrowanie czasu pracy także w podróży dzięki aplikacji mobilnej dla pracowników.

Rejestruj się na miejscu za pomocą kart, chipów RFID i wielu innych opcji.

Czas generowany jest automatycznie, oddzielnie rejestrowane są jedynie odchylenia od czasu celowego.

Kierownik działu zasobów ludzkich  
Stowarzyszenie Ochrony Dzieci w Monachium